Quiz: Kan du hovedstedene i Europa?

Det er 46 såkalte suverene stater i Europa, hver med sin hovedstad. Vi lar deg sjekke om du faktisk kjenner hovedstedene.

Spørsmålene er delt inn i lett, middels og vanskelig.

iStock_000085602775_Small

LETT: Denne byen ble grunnlagt av Birger Jarl, men begynte sin store vekst under Gustav Vasa. I dag har byen rundt 900 000 innbyggere. Hva heter hovedstaden?
Her finner du svaret

VANSKELIG: Dette er sannsynligvis en av de eldste byene øst i Europa, og rett før år 1 000 var Helgi konge her etter å ha erorbret byen fra Haskuldr, muligens sønnesønnen til Ragnar Lodbrok. Byen var en av de få som hadde anti-jødisk vold i 1945, rett etter at krigen var over, i Europa. Hva heter hovedstaden?
Her finner du svaret

MIDDELS:  Det var en svenske som grunnlag denne byen, men det var en russer som sørget for at byen ble viktig. Byen har to navn på to forskjellige språk, men det ene er ikke svensk selv om du tror så. Seks prosent av befolkningen i byen har svensk som morsmål i dag.
Her finner du svaret

iStock_000021151628_Small

LETT: En by kjent for komponister og den morderne psykologiens oppstandelse. Nesten 4 millioner turister besøker byen hvert eneste år, og den er rangert som en av verdens beste å bo i. En matrett kjent nesten over hele verden som kommer herfra er en tynn kalveflatbiff med brødsmuler blandet med egg som er stekt i panne. Hva heter hovedstaden?

Her finner du svaret

MIDDELS: Det var Fraternitas Hospitalaria som grunnla denne byen, etter at de fikk dette området av kongen av Spania mot en årlig leie av 1 malteserfalk. Landet som har hovedstaden har noen av de eldste ruinene du kan kikke på i Europa, og den laveste temperaturen som noen gang er målt her er 1,4 varmegrader. I selve byen bor det ikke mer enn 6 500 mennesker. Hva heter den?

Her finner du svaret

VANSKELIG: Byen var under osmansk styre fram til 1878, og i 1916 ble den okkupert av Østerrike-Ungarn. I 2006 ble byen hovedstad da landet den ligger i ble uavhengig. Det som er spesielt med hovedstaden er at presidenten ikke bor her. Hva heter byen?

Her finner du svaret

MIDDELS: Denne byen har faktisk vært under svensk okkupasjon i to år, og det er all grunn til å tro at også vikinger var på ferde her. Frankrike har også lagt sine hender på byen, det samme har Litauen og Polen. Mindre overraskende er det vel at tyskerne også var her. Russerne har annektert byen, og det var også her den første kongressen i det russiske kommunistpartiet ble holdt (da under navnet sosialdemokrater) her. Det er både store katolske og russisk-ortodokse kirker i byen. Hva heter den?
Her finner du svaret

LETT: Denne byen er oppdelt i 20 deler, som går i en slags klokkevis sirkel fra sentrum og utover. Navnet kommer fra en keltisk stamme som bodde her, mens klengenavnet – lysets by – kommer fra da byen fikk 56 000 gasslamper i 1860. I 845 angrep vikingene byen (og tok den), men byen har senere blitt okkuppert og inntatt kun to ganger (av tyskerne). Byens mest kjente bygning skylle egentlig rives etter en verdensutstilling. Hva heter byen?

Her finner du svaret

VANSKELIG: Selv om dette er hovedstaden i landet er det kun den tredje største byen. Byen ble grunnlag av kristne flyktninger i 301 fra Romerriket, og ble etter hvert beskyttet av tre store tårn. Byen har to fotball-lag: S.S. Murata og S.P. Tre Penne. Hva heter hovedstaden?
Her finner du svaret 

VANSKELIG: Rundt 20 prosent av befolkningen i landet bor i hovedstaden som begynte sin eksistens som en kristen munkeby. I 1900 hadde byen 43 prosent jøder, og tre år senere skrev Theodore Roosevelt et brev til den russiske tsaren om forholdene i byen etter vold mot jøder. Hva heter hovedstaden?

Her finner du svaret

MIDDELS: Det bor litt under 400 000 mennesker i denne hovedstaden som var den første byen i Europa med elektrisk trikk, og den andre byen i verden etter San Francisco. Vinter-OL har vært arrangert her en gang. Byen har vært i historiebøkene av helt feil årsaker både før en verdenskrig og i en borgerkrig. Hva heter byen?

Her finner du svaret

LETT: Denne hovedstaden ble nesten helt ødelagt av en stor brann i 1624, og kongen den gangen bestemte at byen ikke skulle gjenoppbygges. Han bestemte et nytt område som skulle bli byen, og kalte også opp den nye byen etter seg selv. Byen har senere tatt tilbake sitt gamle navn. Hva heter byen?
Her finner du svaret

Panoramic view of the Alcala Gate in central Madrid, Spain at twilight with blurred traffic headlights of the passing cars.

LETT: Denne byen var en viktig del av kalifatet Qurtuba, senere Taifa Toledo, og ble erorbret av kristne styrker i 1085. Da ble byen en del av kongeriket Castile. Det bor i dag litt over 3 millioner mennesker i byen. Hva heter den?
Her finner du svaret